Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

DLA RODZICÓW - KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 31 października 2018 r. 

(podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 3 września 2018 r.);

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 listopada 2018 r. 

(podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach  z 3 września 2018 r.);

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.

        (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

        (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

Egzamin ósmoklasisty: 15 – 17 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512));

 

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603));

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 29 kwietnia 2019 r. 

(podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 3 września 2018 r.);

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 30 kwietnia 2019 r. 

(podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 3 września 2018 r.);

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 maja 2019 r. 

(podstawa prawna: Zarządzenie nr 1/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach z 3 września 2018 r.);

 

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy): 3 – 5 czerwca 2019 r.

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512));

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

        (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603);

 

Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

        (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

wstecz